• En zo gemakkelijk is het om uw land te verpachten:

  broken image

  U geeft ons kort de eigenschappen van uw land aan en kiest uw gewenste manier van vergoeding (jaarlijks of eenmalig).

  broken image

  Wij vinden een of twee projectontwikkelaars die uw land willen pachten.

  broken image

  U kunt deze concurrerende pachtprijs aanbiedingen eenvoudig en vrijblijvend vergelijken en kiest dan het beste aanbod uit.

 • grondverpachten.nl bemiddelt kosteloos, eenvoudig en onafhankelijk een tot twee pachtprijs aanbiedingen voor agrariërs, bedrijven en/of privépersonen die hun land wensen te verhuren.

  Wij beschikken over een netwerk van meer dan 120 kapitaalkrachtige en betrouwbare investeerders en projectontwikkelaars die op zoek zijn naar nieuwe locaties, om een zonnepark aan te leggen en te beheren.

 • Hoeveel pacht is mijn land eigenlijk waard ?

  Hier vindt u de enige Nederlandse "zonneparkpachtspiegel" om u te informeren over de actuele condities.

  Dachflächen vermieten

  Noord-Brabant

  Pacht: 6250 EUR/ha

   

  Project grootte: 6 ha

   

  Geïnstalleerd vermogen : 6 MWp -

   

  Looptijd: 25 jaar
   

  Dach vermieten

  Flevoland

  Pacht: 5250 EUR/ha

   

  Project grootte: 10 ha

   

  Geïnstalleerd vermogen: 8 MWp -

   

  Looptijd: 25 jaar

  Dachflächen verpachten

  Gelderland

  Pacht: 5450 EUR/ha

   

  Project grootte: 24 ha

   

  Geïnstalleerd vermogen: 18 MWp -

   

  Looptijd: 25 jaar

  Dach verpachten

  Noord-Holland

  Koop: 110.000 EUR/ha

   

  Project grootte: 10 ha

   

  Geïnstalleerd vermogen: 10 MWp -

   

  Looptijd: conform vergunning

  Dachflächen vermieten

  Groningen

  Pacht: 7000 EUR/ha

   

  Project grootte: 18 ha

   

  Geïnstalleerd vermogen: 20 MWp -

   

  Looptijd: 25 jaar

  Dach vermieten

  Groningen

  Pacht: 5750 EUR/ha

   

  Project grootte: 32 ha

   

  Geïnstalleerd vermogen: 28 MWp -

   

  Looptijd: 25 jaar

  broken image

  Noord-Holland

  Pacht: 6850 EUR/ha

   

  Project grootte: 12 ha

   

  Geïnstalleerd vermogen: 12 MWp -

   

  Looptijd: 25 jaar

  broken image

  En uw land ?

   

  Wilt u jaarlijks pacht ontvangen?

   

  Wenst u een eenmalige pachtbetaling vooraf ?

   

 •  

  Uw 7 voordelen samengevat:

  Constante hoge pachtinkomsten gedurende de komende 30 jaar.

  désamiantage gratuit

  Interessante vergoeding:

   

  Zeker in vergelijking met agrarische pachtinkomsten biedt pacht ten behoeve van een zonnepark een hoge en aantrekkelijke vergoeding per hectare. Wat zeker ook in tijden van ontbreken van bedrijfsopvolging, een “oplossing” kan zijn. 
   
  Langlopende vergoeding:


  In lijn met de looptijd van de omgevingsvergunning kunt u 25 jaar of meer genieten van deze interessante vergoeding.

  Totale ontzorging:


  Alles wordt uit handen genomen, c.q. kan uit handen genomen worden; de volledige zorg voor het contact met de omwonenden, de vergunning bij de gemeente en de financiering van het zonnepark.
   
  Deze ontzorging ook na afloop:


  Na de looptijd van de vergunning, waarin ervoor wordt gezorgd dat de oorspronkelijke bestemming behouden blijft, wordt uw grond weer in originele staat teruggebracht. Dit wordt ook vastgelegd in het recht van opstal. Er worden financiële reserves aangehouden om de grond, in elke situatie, weer naar originele staat terug te brengen.
   
   Passend binnen de omgeving:


  Lokaal draagvlak, acceptatie, participatie en communicatie zijn belangrijke pijlers voor het succesvol ontwikkelen van een zonnepark.
   
  Kijkend naar dubbel gebruik:


  Waar mogelijk zal samen met u onderzocht worden of dubbelgebruik van de gronden, denk hierbij aan schapen en bijen, maar ook bijvoorbeeld aan gewassen die onder zonnepanelen geteeld zouden kunnen worden, mogelijk kan zijn.
   
  In contact:


  Zowel tijdens de ontwikkeling, tijdens de bouw, als ook tijdens de exploitatie zal er voortdurend contact met u onderhouden worden.
   

   

 • Om uw berekening per e-mail te ontvangen, dient u het volgende formulier in te vullen.

  Vervolgens kunt u uw individuele pachtprijs aanbod opvragen.

 • Voorwaarden en condities om land te verpachten.

  Agrarische of Braakliggende gronden; vanaf 60.000 m2 (6 ha) .

  Afstand tot het elektriciteitsnet.

   

  Capaciteit op het elektriciteitsnet.

 • STAPPEN IN REALISATIE ZONNEPARKEN 

   

  1

  GESCHIKTE PERCELEN

   

  Agrarische gronden; waarbij gestreefd wordt naar “dubbelgebruik”. En waarbij een “oplossing” gevonden kan worden voor mindere inkomsten en/of ontbreken van opvolging.
  Gemeentegronden, in het kader van streven naar energieneutraliteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gronden ingeklemd tussen spoorwegen en snelwegen. Maar ook geluidswallen, vuilstortlocaties en niet uitgeefbare bedrijfsterreinen.

  2

  LOCATIEBEOORDELING

  O.a. kijkend naar:

  Landschappelijke inpassing.
  Maatschappelijk draagvlak.
  Natuur- en cultuurhistorische waarden.
  Netaansluiting; afstand tot.

  Vraagstelling: is het op betreffende locatie verantwoord een zonnepark te ontwikkelen, c.q. te realiseren.

  3

  OPTIEOVEREENKOMST

  Vastlegging van de belangrijkste afspraken met de grondeigenaar:

  Looptijd optie; oftewel de tijd nodig om vergunning, subsidie e.d. te regelen.
  Huurvergoeding per Ha per jaar; waarbij koop ook bespreekbaar is.

  Een en ander vooruitlopend op het Recht van Opstal dat uiteindelijk gevestigd zal moeten worden, voordat de bouw zal starten.

  4

  PRINCIPE VERZOEK

  Het eerste plan richting de gemeente; tegenwoordig ook vaak onderdeel van een tenderproces.
  Aansluitend bij de punten die ook bij 2. benoemd zijn, wordt hier de basis gelegd, in de vorm van het technisch ontwerp, de communicatie met de omgeving en de maatregelen ten behoeve van de landschappelijke en maatschappelijke inpassing. Mocht de gemeente in beginsel positief zijn, dan is dit het startsein om het zonnepark verder uit te werken.

  5

  UITWERKING ZONNEPARK

  De verdere technische uitwerking.


  De capaciteitsstudies; hoeveel groene energie kan er gerealiseerd worden.
  De ruimtelijke richtlijnen, zoals bouwhoogte, watergangen, grondgesteldheid, omheining et cetera.

  De landschappelijke inpassing; rekening houdend met mens, ecologie, flora, fauna, vegetatie et cetera.

  Met voortdurend in het achterhoofd: de acceptatie door de omgeving. In deze fase wordt er dan ook intensief met de direct omwonenden gecommuniceerd. En afgestemd om de invulling van de (financiële) participatie te bepalen.

  6

  OMGEVINGSVERGUNNING

  Als alle plannen (technisch, maatschappelijk en landschappelijk) voldoende ver zijn uitgewerkt en de communicatie met de omgeving over deze plannen heeft plaatsgevonden, wordt de omgevingsvergunning aangevraagd.

  7

  STIMULERINGSREGELING DUURZAME ENERGIEPRODUCTIE (SDE++)​

  Na toekenning van de omgevingsvergunning, kan ook de overheidsondersteuning (SDE++ subsidie) voor duurzame projecten worden aangevraagd; nodig om het project rendabel gedurende langere tijd te kunnen exploiteren.

  8

  FINANCIERING

  Op het moment dat de SDE++ beschikt is, kan:

  De financiering worden afgerond; in afstemming met bank en participatie.
  Het recht van opstal voor de grond worden getekend; dan wel de koopovereenkomst.

  9

  REALISATIE

  Nu kunnen alle offertes met leveranciers omgezet worden in contracten, in bestellingen; en kan de bouw beginnen.
   

  De netbeheerder legt de netaansluiting aan.
  De onderconstructie voor de panelen wordt geplaatst.
  De zonnepanelen worden gemonteerd.

  De elektrotechnische infrastructuur (transformatoren, omvormers en bekabeling) wordt geïnstalleerd.
  De landschappelijke inpassing en groenvoorzieningen worden gerealiseerd.

  10

  EXPLOITATIEFASE

  Na oplevering van het zonnepark begint de exploitatie; we produceren duurzame elektriciteit!
  Gedurende 25 of 30 jaar, dus ook inclusief alle onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn om het park zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

 • Wilt u het rendement van uw land op de lange termijn verhogen ?

  Vul dan het volgende formulier in, zodat wij uw land vrijblijvend op geschiktheid kunnen toetsen.
  Uw aanvraag is kosteloos en verblijvend.

  broken image
 • broken image

  Ruben P. - Drenthe

  “Snelle reactie; en snel antwoord op mijn vervolgvragen”.

   

  broken image

  Hendrik. B. - Friesland

  “In contact gekomen met deskundige, betrouwbare partij”.

  broken image

  Joris G. - Zuid-Holland

  “Via deze weg een oplossing gevonden voor mijn opvolging”.

   

   

 • Nog vragen ?

  Wij verheugen ons op uw contact.

  Dwazziewegen 10
  9301 ZR Roden
  +31 50 799 5058